Kirjagraafikko

KONSEPTOINTI

Kohderyhmän huomioiminen, rakenteen ja sisällön ideointi sekä kuvamaailman suunnittelu.

LAYOUT + KANSI

Taittopohjan ja kannen visuaalinen suunnittelu, sisältäen ulkoasun lisäksi myös materiaali-­ ja sidontavalinnat.

TAITTOTYÖ

Typografisten tyylien määrittely ja tekstin sekä graafisten elementtien asettelu aukeamille valmiista käsikirjoituksesta.

LOPPUTUOTE

Taiton ollessa valmis, korjattu ja hyväksytty, syntyy lopputuotteina painokelpoinen pdf­-tiedosto sekä kirjan verkkoversio.