Saavutettavaa suunnittelua

Digitaaliseen ympäristöön suunnatut materiaalit suunnitellaan lähtökohtaisesti saavutettaviksi, eli ”esteettömiksi”.

Tarpeellinen saavutettavuuden taso määritellään kohderyhmän perusteella.

Laadukkaalla graafisella suunnittelulla tuotettu saavutettavakin digimateriaali on ulkoasultaan houkuttelevaa ja mielenkiintoa herättävää.

Saavutettavaa graafista suunnittelua tehtäessä tärkeässä osassa on typografia, eli tekstin ulkoasu, jonka avulla vaikutetaan olennaisesti luettavuuteen, sekä tekstin ja muiden elementtien koko- ja väri- ja kontrastivalinnat.