Graafista suunnittelua

LAYOUT + TAITTOTYÖ

Ulkoasusuunnittelu ja tekninen toteutus julkaisuille, kirjasille, esitteille, saavutettaville www-sivustoille, verkko- ja printtimateriaaleille, some-kuville...

TIEDON VISUALISOINTI

Suunnitellaan tekstisisällön tueksi infografiikkaa visualisoimalla tietoa, helpottaen lukijaa sisäistämään vaikeammatkin asiasisällöt helpommin.

ILME: UUSI TAI PÄIVITYS

Suunnitellaan aikaa kestävä ja monistettava visuaalinen ilme ja logo tuotteelle, palvelulle tai tapahtumalle, joka tukee tarinaa ja puree kohderyhmään.

PRESENTAATIO

Myyjänä tai kouluttajana sinulla on oman alasi asiasisältö, joka kootaan selkeäksi ja havainnolliseksi presentaatioksi jota voi ylpeänä esitellä kuulijoille.